Zaproszenie na demonstrację

3.3.2018

Startujemy o godz. 14tej spod pomnika Clary Zetkin.

Feministyczny Dzień Oporu świętujemy każdego dnia – soli­darnie, globalnie, różnorodnie!

Feminism is more than you think

Feminizm posiada wiele twarzy i wiele aspektów. Ich najmniejszym wspólnym mianownikiem jest unaocznienie zjawiska nierównego traktowania ze względu na płeć i walka przeciwko patriarchato­wi. Efekty i strategie tego oporu są jednak bardzo zróżnicowane.

Feminizm rozumiemy jako różnorodność, jako anty-seksizm i anty-rasizm, jako walkę z kapitali­zmem przeciwko uciskowi oraz o możliwość swobodnego rozwoju.

Mechanizmy ucisku oparte są na konstruktach społecznych takich jak: płeć, tożsamość, narodo­wość, seksualność, religia, wiek, status ekonomiczny lub wygląd. Dyskryminacja jest często sumą wielu z nich.

8 Marca powszechnie nazywany jest „Dniem Kobiet”. Nazwa tego święta jest już od dłuższego cza­su nieaktualna, ponieważ feministki to nie tylko kobiety. Feministką_tą może zostać każda osoba – niezależnie od płci!

Nasza walka z patriarchatem musi być solidarna, globalna i prowadzona na wszelkie sposoby! Czy to w rodzi­nie! Czy gronie pedagogicznym! W instytucjach! Czy na ulicy! W głowach! Czy na co dzień! Przede wszystkim wspólnie i do końca!

W imię wolnego, niezależnego i równouprawnionego życia dla wszystkich! Dlatego w roku 2018 wzywamy do Feministycznego Dnia Oporu!

Tegorocznym FDO chcemy odnieść się do aktualnych tematów, choć zdajemy sobie sprawę, że jest to tylko ich mały wyrywek. W ubiegłym roku w Niemczech nastąpiły dawno oczekiwane zmiany: Małżeństwo dla wszystkich i uznanie tzw. „trzeciej płci”.

Mimo to, w dalszym ciągu konieczna jest nieprzerwana dekonstrukcja tradycyjnych struktur rodzin­nych, opartych na hierarchii płci i konserwatywnym pojęciem wartości.

Celem tego jest stworze­nie przestrzeni, idei i akceptacji dla nowych, idących z duchem czasu konstelacji rodzinnych oraz wyemancypowanego środowiska dla rodziców, dzieci i młodzieży.

To ty decydujesz o tym, co oznacza dla ciebie rodzina, związek i miłość!

Z reguły odpowiedzialność za antykoncepcję i pracę reprodukcyjną, przed jak i po ciąży, spoczywa w rękach kobiety. Jednakże w dyskursie neoliberalnym, jej rola zostaje zredukowana do pogodzenia pracy i rodziny. Bezsprzecznym elementem feminizmu musi być akceptacja, jak i równouprawniony współudział rodziny w szczególności w środowiskach lewicowych, które uważają się za wyemancypowane.

keep the goverment out of my uterus

Kobiety, które doświadczyły aborcji są nie tylko stygmatyzowane i wiktymizowane przez społeczeństwo, ale również przez państwo. Aborcja w Niemczech jest teoretycznie nielegalna (§218 StGB)! Jej dopuszczalność jest ograniczona do ściśle określonych przypadków (§218a StGB), a zgodę na nią uzyskuje się nie bez przeszkód. Dlatego w sytuacji niechcianej ciąży niektóre kobiety uznają to z jednej strony jako konflikt wartości, a z drugiej strony jako konflikt polityczny lub dezinformację.

Konsekwencją tego paragrafu jest niedawna sprawa ginekolożki Kristiny Hänel z Gießen, którą sąd skazał za umieszczenie na swojej stronie internetowej informacji na temat zabiegów przerywania ciąży.

Co roku środowiska tzw. obrońców życia poczętego, które nierzadko powiązane są z np.: prawicową partią AfD lub centroprawicową CDU, maszerują pod hasłem „Marsz dla życia” m.in. przez Annaberg-Buchholz.

Pokażcie swoją solidarność i przyjdźcie na kontr-demonstracje 16.06.2018 do Annaberg-Buchholz! Wspólnymi siłami obalimy paragrafy 218 & 219a kodeksu karnego (StGB)!

sexwork is work!
Wokół tematu pracy seksualnej, w szczególności w kręgach feministycznych, toczą się kontrowersyjne dyskusje. Wyraźnie widać to w tzw. kręgach lewicowych, gdzie pracownice_cy seksualne_i postrzegane_i są przedmiotowo i napotykają na społeczną stygmatyzację. Praca seksualna ma wiele postaci, a na każdą z nich trzeba spojrzeć z innej perspektywy. Kategorycznie sprzeciwiamy się przymusowej prostytucji i handlu ludźmi. Jesteśmy za wzmocnieniem praw pracownic_ków seksualnych jako pracobiorczyń_ów. Tym bardziej teraz potrzebna jest nasze wsparcie, gdy instytucje wykorzystują swoją pozycje kryjąc się za wprowadzoną przed rokiem tzw. ustawą o ochronie pracownic_ków seksualnych. Praca seksualna jest pracą jak każda inna. Jej wzmagające się delegalizacja, kontrole i represje ze strony urzędów prowadzą jedynie do zwiększonego ryzyka przymusowej prostytucji a tym samym odbierają pracownicą_kom ich prawo do samostanowienia.

Więcej informacji: sexarbeit-ist-arbeit.de

only yes means yes
Akcja #metoo nie jest zwykłą akcją. Ukazała ona skale zjawiska jakim jest przemoc seksualna i jak wiele osób, a w szczególności kobiet, na co dzień spotyka się z różnymi jej formami. Wszystkie doświadczenia przemocy okryte były dotąd zasłoną milczenia i to właśnie uwidoczniło całą (zinstytucjonalizowaną) pogardę z jaką traktowane są kobiety. Dyskusja na temat przemocy seksualnej konieczna jest nie tylko w kraju, w którym ta akcja hashtagowa odbił się takim echem, lecz na całym świecie. Żądamy wolności seksualnej dla każdej_go oraz respektowania prawa do jej_go nietykalności. Dlatego walka z upodmiotowieniem kobiety i z istniejącymi strukturami podziału władzy musi być kontynuowana. Najokrutniejszą formą przemocy wobec kobiet jest Femizid. Jest to mordowanie kobiet tylko dlatego, że są kobietami. Przykładem tych praktyk są np.: mordy honorowe lub gwałt ze skutkiem śmiertelnym. Statystycznie w Niemczech, i to tylko w związkach partnerskich, dziennie dokonuje się morderstwa lub próby morderstwa, w której kobieta pada ofiarą. Istotnym jest, aby unaocznić i nazwać tę formę przemocy. Wspólnie się jej przeciwstawić i uświadomić społeczeństwu skalę jej występowania. Nigdy więcej mordu na kobietach! Ni una menos! Więcej informacji: keinemehr.wordpress.com/

Jesteśmy przekonane_i, że ta demonstracja jest dobrą okazją do przeniesienia treści walki feministycznej na ulice! Bądźcie waleczne, głośne i solidarne! Przyjdźcie na demonstracje i na imprezy towarzyszące naszemu świętu!

Feministyczny Dzień Oporu świętujemy każdego dnia – soli­darnie, globalnie, różnorodnie!

Życzymy sobie dynamicznej i zdecydowanej demonstracji bez flag narodowych, partyjnych i związkowych.